Svarvning

Svarven är en Moriseiko med mycket hög precision där vi kan göra specialjobb m.m. åt dig stora som små.