Toppdecking av motorblock

Toppdeckning av motorblock görs främst för att blockets packningsyta skall vara exakt plan mot toppen. På V-motorer är det även viktigt planhöjden är lika på båda deckplan mot vevaxeln.